Почитувани,

Ние го цениме Вашето мислење. Ве молиме да одвоите малку од вашето време и ни ги пренесете впечатоците за
MCS Small Office (МАТЕРИЈАЛНО)...

 

 

1. Општа оцена на MCS Small Office (МАТЕРИЈАЛНО)


 1.   2.   3.   4.   5. 

 

Наведете по ваше мислење...

2. Што Ви се допаѓа:

 

3. Што НЕ Ви се допаѓа:

 

4. Што Ви недостасува (би сакале да има):

 

5. Општа оцена на Упатството за употреба (вградениот 'Help')


1.  2.  3.  4.  5.