Вашата јавна IP адреса е:


34.207.230.188

Доколку немате сопствен домеин, а сте корисник на некој од нашите софтверски пакети,
можете кај нас бесплатно да регистрате домеин,
кој ќе Ви служи за користење на MCS софтверот преку интернет.
За детали обратете се на телефон: 075 277-308